Αγκίστρι 2019

Αποτελέσματα 2019  ανα κατηγορία

  1ης Ιστιοδρομίας (Φάληρο - Αγκίστρι)  PERFORMANCE   N/S    SPORT  

 2ης Ιστιοδρομίας (Αγκίστρι- Φάληρο)  PERFORMANCE   N/S    SPORT  

Γενική Κατάταξη  PERFORMANCE  N/S  SPORT  DIVISION 1- 5 (SPORT)