Αγκίστρι 2018

Αποτελέσματα 2018  ανα κατηγορία

 1ης Ιστιοδρομίας (Φάληρο - Αγκίστρι)  

  CLUB   CLUB N/S    ORC INT 

2ης Ιστιοδρομίας (Αγκίστρι - Φάληρο) 

 CLUB   ORC INT 

Για την κατηγορία CLUB N/S δεν πραγματοποιήθηκε κανένας τερματισμός σκάφους 

Γενική κατάταξη 

 CLUB (Γενική )    CLUB (divisions 1-6 )   ORC INT 

Για την κατηγορία CLUB N/S ως γενική κατάταξη, θεωρείται της πρώτης ιστιοδρομίας καθως δεν πραγματοποιήθηκε κανένας τερματισμός σκάφους στην δεύτερη ιστιοδρομία