Αγκίστρι 2009-2014

Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα παλαιοτέρων ετών 

Αποτελέσματα 2009 : CLUB   INT   IRC

Αποτελέσματα 2010  

Αποτελέσματα 2011  

Αποτελέσματα 2012  

Αποτελέσματα 2013 :  

Αποτελέσματα ανα ιστιοδρομία  

1η Ιστιοδρομία         2η Ιστιοδρομία
 CLUB
 CLUB
 IRC  IRC
 ORC

  ORC 

 

Γενική κατάταξη

CLUB Overall

ORC Overall

IRC Overall

Γενική Κατάταξη ανα ομάδα κάθε κατηγορίας 

CLUB1 Overall    ORC1 Overall   
CLUB2 Overall   ORC2 Overall  
CLUB3 Overall    
CLUB4 Overall    

Αποτελέσματα 2014 :  

Αποτελέσματα ανα ιστιοδρομία

1η Ιστιοδρομία 2η Ιστιοδρομία
CLUB
CLUB
IRC IRC
ORC i

ORC i

Γενική κατάταξη

CLUB Overall

ORC i Overall

IRC Overall